Po co stosować piktogramy ewakuacyjne?

Categories Usługi

Piktogram ewakuacyjny jest potrzebny wręcz konieczny, wskazuje na drogę ucieczki z budynku. Jeżeli przebywanie w obiektach stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia, to w pierwszej kolejności należy jak najszybciej go opuścić. Na podstawie piktogramów zostaje to mocno ułatwione.

Po co stosuje się piktogramy ewakuacyjne?

Piktogram ewakuacyjny można poznać po charakterystycznym wyglądzie. Ma postać zielonego znaku z białą ramką. Widnieje na nim obrazek, który wskazuje, co robić w przypadku znalezienia się w obiekcie stanowiącym zagrożenie dla zdrowia lub życia. Może przedstawiać także kierunek ruchu, aby dotrzeć jak najszybciej do wyjścia. Strzałki kierunkowe naprowadzają użytkowników obiektu na bezpieczną drogę ucieczki.

Kluczowe staje się wobec tego, aby piktogramy ewakuacyjne były jak najlepiej widoczne, transparentne, w pełni zrozumiałe. Ma z nich jasno wynikać, jakie należy podjąć konkretne czynności, czyli przykładowo przesunąć drzwi w prawą stronę, popchnąć je, pociągnąć za coś. Na podstawie piktogramów ewakuacyjnych można także dowiedzieć się, gdzie jest między innymi sprzęt medyczny, apteczka pierwszej pomocy, telefon alarmowy.

Jakie zastosowanie ma piktogram ewakuacyjny?

Piktogramy ewakuacyjne są wykonane z fotoluminescencyjnego materiału. Ma to ogromne znaczenie, dzięki temu pozostają widoczne po zmroku, nawet jeśli nie ma źródła zasilania. W zagrożonym budynku może dojść do całkowitego zaniku oświetlenia. Ma to miejsce przykładowo podczas wybuchu pożaru, spięcia w instalacji elektrycznej. Kluczowe jest to, aby piktogramy ewakuacyjne były dobrze widoczne nawet w zadymionych pomieszczeniach.

Nie może być problemów z dojrzeniem wskazówek dotyczących bezpiecznego wydostania się z budynku dużych ciemnościach. Jeśli pojawi się zagrożenie, to należy zachować spokój i kierować się od znaku do znaku. Piktogramy ewakuacyjne są spotykane we wszystkich obiektach użytkowanych przez ludzi, czyli między innymi w szkołach, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, obiektach gospodarczych, zakładach pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *