Jak zostać elektrykiem?

Categories Uncategorized

Zawód elektryka jest bardzo popularny, bo zapotrzebowanie na ich usługi jest bardzo duże. Obecni ok. 2 mln osób posiada uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka w różnym zakresie.

Uprawnienia SEP

To popularna nazwa uprawnień energetycznych, ponieważ kiedyś mogło nadawać je tylko Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Obecnie mogą być to także uprawnienia nadawane przez komisje akredytowane Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Elektryk to zawód o szerokim zakresie prac, dlatego uprawnienia SEP bardzo precyzyjnie określają zakres czynności, które może wykonywać elektryk. Podstawowy podział dotyczy stanowisk:

• D – dozoru – osoba z tymi uprawnieniami kieruje i nadzoruje wykonywanie prac elektrycznych,
• E – eksploatacji – osoba z tymi uprawnieniami może realizować prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów instalacji elektrycznych.

Dodatkowo w zakresie tych uprawnień określane są urządzenia, na których można wykonywać prace:
• G1 – urządzenia elektroenergetyczne (DG1 lub EG1),
• G2 – urządzenia cieplne (kotły, turbiny, wentylacje, sprężarki, sieci i instalacje) o mocy powyżej 50 KW (DG2 lub EG2),
• G3 – urządzenia gazowe (generatory gazu, turbiny gazowe, urządzenia i instalacje rozdzielcze, przesyłowe, itp.) – DG3, EG3.
Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat, później trzeba je odnawiać zdając egzamin przed komisją akredytacyjną.

Szkolenia SEP

Do uzyskania podstawowych uprawnień SEP (do 1 KV) nie trzeba posiadać wykształcenia kierunkowego. Wystarczy ukończenie szkoły podstawowej i ukończone 18 lat. Tak minimalne wymagania ułatwiają zdobycie atrakcyjnego zawodu. Osoby bez wykształcenia powinny ukończyć kurs, na którym zapoznają się z zasadami BHP (prąd stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia), podstawami obsługi, naprawy, montowania urządzeń elektrycznych. Dobrze zorganizowane szkolenia sep obejmują część teoretyczną i praktyczną. Kończą się egzaminem przed akredytowaną komisją.
Osoby o wykształceniu kierunkowym (elektryka, energetyka) mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień o szerszym zakresie, bez konieczności odbywania szkoleń. Dotyczy to zwłaszcza dozoru prac energoelektrycznych.
Osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym mogą ubiegać się o uprawnienia SEP:
• budowlane,
• rzeczoznawcy budowlanego,
• biegłego sądowego,
• audytora energetycznego,
• do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
• specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *