Czym jest kompensacja mocy biernej?

Categories Technologia

Kompensacja mocy biernej brzmi skomplikowanie, a jest to po prostu stosowanie urządzeń, które zmniejszą emitowanie mocy biernej. To zagadnienie jest warte uwagi, żeby każdy zrozumiał, dlaczego kompensacja mocy biernej jest tak potrzebna.

Kompensacja mocy biernej

Korekta współczynnika mocy to jedna z najlepszych inwestycji mających na celu zmniejszenie kosztów energii przy krótkim okresie zwrotu. W wielu przypadkach prace projektowe i wymiarowe były utrudnione przez fakt, że w wewnętrznej instalacji niskonapięciowej firmy, a także w zasilającym ją średnim napięciu, udział harmonicznych w sieci wzrósł coraz częściej w ciągu ostatnich kilku lat.

Przetwornice mocy, elektronicznie sterowane napędy, statyczne przetwornice częstotliwości, telewizory i komputery podają prądy harmoniczne do sieci zasilającej. Te harmoniczne mogą być wzmacniane przez impedancje sieciowe i zainstalowane kondensatory. Brak harmonicznych minimalizuje również interferencje z innymi urządzeniami zasilanymi z tego samego źródła. Produkty niskiego napięcia dla lepszej jakości energii i poprawy wydajności sieci.

Współczynnik mocy

Współczynnik mocy to sposób na opisanie, jak skutecznie energia elektryczna jest zużywana.

Korekcja współczynnika mocy kształtuje prąd wejściowy zasilaczy off-line, aby zmaksymalizować rzeczywistą moc dostępną z sieci. Idealnie, urządzenie elektryczne powinno stanowić obciążenie, które emuluje czysty rezystor, w którym to przypadku moc bierna pobierana przez urządzenie wynosi zero. Nieodłącznym elementem tego scenariusza jest brak harmonicznych prądu wejściowego — prąd jest idealną repliką napięcia wejściowego (zwykle fali sinusoidalnej) i jest z nim dokładnie w fazie. W takim przypadku prąd pobierany z sieci jest minimalny dla rzeczywistej mocy wymaganej do wykonania potrzebnej pracy, a to minimalizuje straty i koszty związane nie tylko z dystrybucją energii, ale także z wytwarzaniem mocy i sprzęt kapitałowy zaangażowany w proces.

Korekcję współczynnika mocy definiuje się po prostu jako stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej lub:PF = moc rzeczywista (wyrażona w watach) / moc pozorna (wyrażona w VA), gdzie moc rzeczywista jest średnią, w cyklu, chwilowego iloczynu prądu i napięcia, a moc pozorna jest iloczynem wartości skutecznej prądu pomnożonej przez wartość skuteczną napięcia. Jeśli zarówno prąd, jak i napięcie są sinusoidalne i fazowe, współczynnik mocy wynosi 1,0. Jeśli oba są sinusoidalne, ale nie w fazie, współczynnik mocy jest cosinus kąta fazowego.

Na elementarnych kursach elektryczności jest to czasami nauczane jako definicja współczynnika mocy, ale ma to zastosowanie tylko w szczególnym przypadku, w którym zarówno prąd, jak i napięcie są czystymi falami sinusoidalnymi. Dzieje się tak, gdy obciążenie składa się z elementów rezystancyjnych, pojemnościowych i indukcyjnych i wszystkie są liniowe (niezmienne z prądem i napięciem).

Kto się zajmuje kompensacją mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej firmy, które oferują takie usługi, możemy znaleźć w internecie. Jest wiele stron z przejrzystymi ofertami. Kompensacja mocy biernej firmy, które się tym zajmują to np. Astat, czy Legrand.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *