System andon pozwala szybko wykryć błędy występujące na danej linii produkcyjnej. Na przestrzeni lat doszło do rozwoju takiej technologii.

Rozwój systemu

Dawniej, podczas jakiegokolwiek problemu na linii produkcyjnej, pracownik pociągał za linki lub sznurki, aby zaalarmować o błędach. Na każdym stanowisku pracy były takie linki, które uruchamiały sygnał świetlny. Jeśli operatorzy zapalili lampkę żółtą – ostrzegali o problemie, który nie decydował o jakości wyrobu, ale mógł zaszkodzić dalszemu procesowi produkcyjnemu (np. wymiana elementu maszyny produkcyjnej). Lampka czerwona sygnalizowała poważniejsze problemy, które wymuszały zatrzymanie całej linii produkcyjnej. Razem z kierownikiem usuwano powstałe zagrożenie.System andon wciąż się zmieniał, przyczyniając się do postępu technologii informatycznej. Zakłady zaczęły stosować dodatkowe dźwięki i światła, aby szybko ustalić, czego dotyczy problem. Korzystano także z elementów audio, które wykorzystywały nagrane wiadomości werbalne. Najnowsze systemy tego typu pozwalają także gromadzić informacje i e analizować, a także prowadzić automatyczną kalkulację wskaźników efektywności działania urządzeń i maszyn.

Wdrożenie systemu andon

Aby wdrożyć taki system, trzeba przejść przez kilka następujących etapów;

– ofertowanie – polega na zdefiniowaniu wymagań funkcyjnych, określeniu zakresu projektu i wybraniu ostatecznej formy,
– konfiguracja – odnosi się do wprowadzenia danych procesowych na tablicę świetlną, np. przyczyny postoju, grafik pracy, a także sprawdzeniu wydajności i przygotowaniu na okres testowy,
– instalacja pilotażowa – ma na celu dostarczyć napięcie elektryczne, podłączyć sygnały z czujnika do tablicy, a także zamontować dodatkowe elementy, tj. dotykowy pulpit, czytniki kodów kreskowych,
– ocena systemu – polega na przygotowaniu raportu odnośnie działania i przydatności systemu i określeniu, czy wprowadzić całkowicie system,
– rozbudowa systemu – jest związana z instalacją tablic na innych liniach produkcyjnych,
– rozszerzenie funkcjonalności – możliwe jest zainstalowanie dodatkowych aplikacji, np. modułu raportowania, alerty za pomocą wiadomości sms lub e-mail, modułu integracyjnego z systemem zarządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *