Jak zadbać o właściwy poziom hałasu w zakładzie?

Categories Środowisko

Oczywistym, jest, że zarówno maszyny jak i ludzie generują hałasy o różnym natężeniu. W tym zakresie na terenach zakładów pracy obowiązują ścisłe normy dotyczące liczby decybeli, która nie może być przekroczona podczas zwyczajnej, codziennej pracy w zakładzie. Należy więc zadbać o pomiary hałasu w środowisku w odpowiednim czasie.

Hałas – groźny dla ludzi

Hałas otacza nas wszędzie. Począwszy od naszych własnych domów pełnych szczekających psów, grającego telewizora i krzyczących dzieci, przez szkolne przerwy międzylekcyjne, aż po trybuny podczas meczów piłkarskich, koncerty metalowe czy autostrady. Ludzkie ucho jest w stanie przyswoić i odbierać dźwięki na pewnej częstotliwości i o odpowiednim natężeniu. Niestety, zbyt duży hałas może spowodować nawet pęknięcie błony bębenkowej i w konsekwencji pogorszenie słuchu. Wszystkie jednostki generujące silne hałasy zobowiązane są zatem do tego, aby wykonywać pomiary hałasu w środowisku i odnosić się do obowiązujących przepisów.

Co mówią przepisy w tej kwestii?

Dla każdego z miejsc na podstawie różnorodnych kryteriów opracowane są normy decybeli, których nie wolno przekraczać, chcąc zachować dobry słuch i samopoczucie u osób przebywających w danym środowisku. Każdy zakład pracy musi dokonywać pomiarów hałasu w środowisku, aby umieć udokumentować, że w danym budynku normy nie są przekraczane, a pracownicy mają zapewnione prawidłowe warunki pracy – włącznie ze słuchawkami ochronnymi. W razie stwierdzenia nadmiernego natężenia hałasu, właściciel zakładu zmuszony jest usunąć źródła hałasu, lub zredukować go w inny sposób.

Jak się wykonuje takie badania?

Pomiary hałasu w środowisku są badaniami stosunkowo prostymi. Polegają one na zawieszeniu na wysokości specjalnych mikrofonów zbierających dźwięk i określających natężenie dźwięku. Badanie takie wykonuje się w dzień oraz w nocy. Ważne jest, aby przeprowadzać je w czasie wzmożonego hałasu – tu rolą zarządcy budynku jest określenie, kiedy w zakładzie pracy panuje największa wrzawa, bo na przykład używane są najgłośniejsze maszyny, lub duża ich ilość pracuje jednocześnie. Badania akustyczne są bardzo wiarygodne. Pozwalają czarno na białym określić, czy dany zakład spełnia określone normy, i czy mogą w nim pracować ludzie. Dla własnego bezpieczeństwa właściciel zakładu powinien dbać o komfort pracowników i co jakiś czas zdecydować się na taki pomiar. To nie tylko korzyść dla osób zatrudnionych, które mogą pracować w komfortowych warunkach niepogarszających zdrowia, ale i zabezpieczenie prawne dla pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *