W jaki sposób sprawdzić zanieczyszczenie gleby?

Categories działki, Środowisko

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu czy innego obiektu powinno się sprawdzić charakterystykę podłoża działki. W tym celu wykonuje się badania, które umożliwiają określenie fizycznych cech gruntu. Po czym rozpoznać zanieczyszczenie gleb?

Dlaczego zanieczyszczona gleba jest niebezpieczna?

Zanieczyszczona gleba może być zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, a to głównie ze względu na bezpośredni kontakt z wodami gruntowymi. Najbardziej szkodliwe źródła zanieczyszczeń to przemysł i energetyka. Poprzez ich działania do podłoża przedostają się różnego rodzaju odpady, które zawierają związki azotu i siarki oraz metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć czy kadm.

Niestety wiele gospodarstw rolnych również wpływa na zanieczyszczenia poprzez stosowanie pestycydów i mineralnych nawozów, ale też produkowanie ogromnej ilości ścieków. Skład gleby jest negatywnie zmieniany także przez odpady pochodzące z gospodarstw komunalnych – są to głównie pozostałości detergentów, które przedostają się do podłoża.

Po czym rozpoznać zanieczyszczenie gleb?

Aby możliwe było rozpoznanie, czy gleba jest zanieczyszczona, konieczne jest wykonanie badań. Istnieje kilka zakresów działań, które umożliwiają dokładne określenie poziomu zanieczyszczenia. Szczegółowe badania próbek pobranej gleby pozwalają przeanalizować jej właściwości chemiczne.

Najpierw specjaliści ustalają, czy na terenie danej działki nie znajdowały się wcześniej przedsiębiorstwa, które stwarzały bezpośrednie ryzyko dla środowiska. W późniejszym etapie przygotowywana jest lista potencjalnych substancji, które są szkodliwe i mogą znajdować się w glebie. Kluczowym momentem jest wykonanie przez geotechników kompleksowych badań, które umożliwiają sprawdzenie składu chemicznego gruntu.

Inwestycja na zanieczyszczonym gruncie

Nie istnieje żaden przepis, nakazujący inwestorowi zlecenie badań geotechnicznych gruntu. Jednak ich niewykonanie może nieść za sobą poważne konsekwencje w przyszłości. W sytuacji, gdy teren okazuje się mocno zanieczyszczony, oczyszczenie gleby musi być wykonane przez właściciela. Dlatego najlepiej jest sprawdzić działkę z pomocą profesjonalnej firmy geotechnicznej jeszcze przed zakupem ziemi.

Zanieczyszczenia powstają przez nieodpowiednią eksploatację terenu przez firmy przemysłowe i gospodarstwa rolne. Dzięki wykonaniu specjalistycznej analizy uzyskuje się wyczerpujące informacje o fizycznych i chemicznych właściwościach gleby oraz o jej profilu. Nie da się rozpoznać zanieczyszczenia gruntu „na oko”, a jedynie zlecając profesjonalistom wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *