Jak wygląda proces recyklingu oczyszczonych ścieków?

Categories Budowa domu

Zasoby wodne wyczerpują się z dnia na dzień. Ponowne wykorzystanie ścieków jest zatem niezwykle ważne dla zachowania cennych zasobów dla gospodarstw domowych, rolnictwa, handlu czy przemysłu. Oczyszczanie ścieków za pomocą odpowiednich przepompowni pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wody, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb w wielu sektorach. Jej użycie znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat.

Początkowe oczyszczanie

Ochrona pracy oczyszczalni ścieków oraz usuwanie składników, które mogą uszkodzić lub zatkać pompy to bardzo ważny aspekt całego procesu początkowego. W tym celu przydatna może się okazać przydomowa przepompownia ścieków, która ułatwi cały przebieg recyklingu wody.

Wpływające ścieki przechodzą przez filtry, które usuwają pływające ciała stałe. Po przesianiu ścieki trafiają do komory, która wykorzystuje rozdrabniacze do rozdrabniania dużych zawieszonych ciał stałych na elementy mniejszych rozmiarów. Do ciągłego usuwania substancji stałych osadzanych przez sedymentację służą środki klarujące.

Przydomowa przepompownia ścieków

Ścieki z dużymi odpadami i ziarnem usuniętym podczas wstępnej obróbki, są następnie poddawane kolejnemu systemowi oczyszczania.
Sedymentacja często wykorzystuje substancje chemiczne, takie jak flokulanty i koagulanty. Ścieki z pierwotnych jednostek sedymentacyjnych określa się jako ścieki pierwotne.

Podczas tej obróbki usuwa się około 70% wszystkich zawieszonych ciał stałych oraz 60% olejów, smarów i tworzyw sztucznych.
Częściowo oczyszczone ścieki ze zbiorników są następnie kierowane do kolejnej fazy, czyli wtórnego systemu obróbki, aby uzyskać pożądaną czystość biologiczną.

Oczyszczanie końcowe

Celem oczyszczania wtórnego jest dalsze oczyszczanie ścieków z pierwotnej obróbki, w celu usunięcia pozostałych ciał stałych i substancji organicznych. Głównym zastosowaniem wtórnego oczyszczania jest usunięcie około 80% materii organicznej w ściekach Oczyszczanie trzeciorzędowe obejmuje zaawansowane procesy obróbki. Ten etap ma zapewnić usunięcie do nawet 99% zanieczyszczeń ze ścieków.

Obróbka trzeciorzędowa obejmuje filtrowanie, dezynfekowanie i przygotowanie ścieków do recyklingu. Obejmuje też proces dezynfekcji za pomocą promieniowania UV, chlorowania lub ozonowania, w celu usunięcia bakterii i wirusów przed ich uwolnieniem do środowiska. Wykorzystuje się w tym celu pewną formę filtracji, aby osiągnąć wyższy poziom usuwania zawieszonych substancji stałych, niż jest to możliwe poprzez pierwotne i wtórne przesiewanie czy sedymentację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *