Czy można zorganizować szkolenia BHP online?

Categories Logistyka

Organizacja wstępnych i okresowych szkoleń BHP jest obowiązkiem pracodawcy. W dużych organizacjach zwalnianie pracowników na czas kursu lub delegowanie ich do innej miejscowości w celu odbycia szkolenie wiąże się ze sporymi stratami finansowymi i problemami organizacyjnymi. Zamiast więc szkolić tradycyjnie warto wybrać e-learning – szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników online.

Czemu służy szkolenia BHP dla pracodawców?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej są wymogiem koniecznym do podjęcia pracy na dowolnym stanowisku w każdej branży. Oznacza to, że nie ma takich stanowisk, na których praca nie wiąże się z żadnym ryzykiem, stąd pracownicy muszą poznać katalog podstawowych zasad BHP, ppoż oraz wykaz czynników ryzyka zawodowego. Dotyczy to także stanowisk zajmowanych przez pracodawców i kadrę zarządzającą.

Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Generalnie szkolenia BHP dzielą się na dwa rodzaje: szkolenia wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne przechodzi kandydat na stanowisko zanim podejmie pracę. Podczas tego krótkiego szkolenie przyszły pracownik przechodzi instruktaż ogólny zawierający podstawowe zasady BHP, popoż i pierwszą pomoc. Drugą częścią szkolenie jest instruktaż stanowiskowy – pracownik poznaje swoje stanowisko, sposób wykonywania czynności na tym stanowisku oraz zapoznaje się czynnikami środowiska pracy na danym stanowisku, w tej liczbie z czynnikami ryzyka zawodowego.Szkolenie wstępne musi być uzupełnione i rozszerzone w ramach szkolenie okresowego. W zależności od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy szkolenie okresowe odbywa się w terminie od 6 do 12 miesięcy, a więc w pierwszym roku pracy. Kolejne szkolenia okresowe BHP pracownicy przechodzą co kilka lat (różnie w zależności od stanowiska). Powtarzanie szkoleń okresowych BHP dotyczy także pracodawców oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Szkolenie BHP online – czy można tak zdobywać certyfikaty kursów?

O sposobach organizowanie szkoleń wypowiadają się rozporządzenia wydawane przez odpowiednich ministrów. E-learning jako metoda zdobywania wiedzy na kursach BHP jest dopuszczony i rekomendowany przez Ministra Gospodarki i Pracy w dokumencie z 27 lipca 2004 r. Oznacza to, że szkolenie w sali wykładowej i szkolenie przy monitorze komputera w zaciszu własnego domu mają jednakową wartość.Szkolenia BHP online są formą wygodną i dużo tańszą, od szkoleń tradycyjnych. W chwili obecnej, gdy świat przeżywa pandemię nowego wirusa, okazuje się, że szkolenie BHP online jest również znacznie bardziej bezpieczne, a dla ludzi na kwarantannie jest jedynym możliwym do odbycia. Aby być uczestnikiem kursu trzeba mieć dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet oraz posiadać indywidualny login i hasło dostępu, które organizator kursu udostępnia po wykupieniu usługi.Ukończenie szkolenia bhp online udokumentowane jest świadectwem. Odstawą do wydania świadectwa jest uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie testowym kończącym kurs.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *