Jeżeli budynek jest tak ustawiony w takiej pozycji względem sieci kanalizacyjnej, że proste, grawitacyjne odprowadzanie ścieków do kolektora jest niemożliwe albo warunki dotyczące gruntu nie dają możliwości na użycie żadnego z proponowanych wariantów oczyszczania i doprowadzania ścieków do kanalizacji, w tym momencie trzeba zastanowić się nad innymi rozwiązaniami.

Continue Reading "Podsumowanie dla przepompowni przydomowych"

Jeśli wybieramy odpowiednie laboratorium, to powinniśmy przede wszystkim kierować się jego stopniem zaufania, a także profesjonalizmem. Nie powinniśmy jednak wierzyć na słowo, bo wszystkie te aspekty powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Tylko tak możemy rzeczywiście być pewni co do tych aspektów, a co za tym idzie do prawdziwości wyników.

Continue Reading "Akredytacja równa się jakość"