Jeżeli budynek jest tak ustawiony w takiej pozycji względem sieci kanalizacyjnej, że proste, grawitacyjne odprowadzanie ścieków do kolektora jest niemożliwe albo warunki dotyczące gruntu nie dają możliwości na użycie żadnego z proponowanych wariantów oczyszczania i doprowadzania ścieków do kanalizacji, w tym momencie trzeba zastanowić się nad innymi rozwiązaniami.

Continue Reading "Podsumowanie dla przepompowni przydomowych"